روز پژوهش

از راه اندازی «دوشنبه های پژوهشی» تا ترجمه کتاب بدایه المعارف
دی ۴, ۱۳۹۷

از راه اندازی «دوشنبه های پژوهشی» تا ترجمه کتاب بدایه المعارف

Views: 20حوزه/ معاون پژوهش مدرسه علمیه امام خمینی خوی گفت: ترجمه کتاب بدایهالمعارف توسط طلاب پایه پنج این مدرسه تحت نظر استاد عرب زبان شروع و بخشی از کتاب هم ترجمه شده است.

برو بالا