جلسه ماهانه شورای تبلیغ روحانیت خوی در حوزه علمیه سفیران هدایت آیت الله میرزا ابراهیم شهید این شهر برگزار گردید

Views: 34

Views: 34