محفل انس با قرآن کریم توسط حوزه علمیه امام علی (ع) سلماس برگزار شد

بازدیدها: ۲۷محفل انس با قرآن کریم با حضور  حضرت حجت الاسلام والمسلمین طاهری (مسئول قرآنی حوزه های علمیه کشور ) و طلاب حوزه علمیه سلماس در مسجد امیرالمومنین این شهر برگزار شد.  

بازدیدها: ۲۷

محفل انس با قرآن کریم با حضور  حضرت حجت الاسلام والمسلمین طاهری (مسئول قرآنی حوزه های علمیه کشور ) و طلاب حوزه علمیه سلماس در مسجد امیرالمومنین این شهر برگزار شد.