مراسم هیئت هفتگی با سخنرانی استاد فعال آذر در حوزه علمیه امام خامنه ای ارومیه برگزار شد.

بازدیدها: ۱ 

بازدیدها: ۱