مراسم هیئت هفتگی با سخنرانی استاد فعال آذر در حوزه علمیه امام خامنه ای ارومیه برگزار شد.

Views: 6 

Views: 6