مراسم هیئت هفتگی با سخنرانی استاد فعال آذر در حوزه علمیه امام خامنه ای ارومیه برگزار شد.

بازدیدها: ۶ 

بازدیدها: ۶