آیین معارفه و تکریم مدیریت حوزه علمیه شهرستان نقده با حضور هیئتی از طرف مدیریت حوزه های علمیه استان آذربایجان غربی، برگزار شد

بازدیدها: ۱۷آیین معارفه و تکریم مدیریت حوزه علمیه شهرستان نقده با حضور هیئتی از طرف مدیریت حوزه های علمیه استان آذربایجان غربی، برگزار شد.   گزارش تصویری:        

بازدیدها: ۱۷

آیین معارفه و تکریم مدیریت حوزه علمیه شهرستان نقده با حضور هیئتی از طرف مدیریت حوزه های علمیه استان آذربایجان غربی، برگزار شد.

 

گزارش تصویری: