برگزاری کلاس محوریت سبک زندگی اسلامی در سلماس

Visits: 15برگزاری کلاس محوریت سبک زندگی اسلامی ویژه طلاب برادران و خواهران متاهل در حوزه علمیه خوهران فاطمه الزهرا سلماس، با سخنرانی استاد رفیعی برگزار گردید.   گزارش تصویری:            

Visits: 15

برگزاری کلاس محوریت سبک زندگی اسلامی ویژه طلاب برادران و خواهران متاهل در حوزه علمیه خوهران فاطمه الزهرا سلماس، با سخنرانی استاد رفیعی برگزار گردید.

 

گزارش تصویری: