برگزاری کلاس محوریت سبک زندگی اسلامی در سلماس

بازدیدها: ۱۲برگزاری کلاس محوریت سبک زندگی اسلامی ویژه طلاب برادران و خواهران متاهل در حوزه علمیه خوهران فاطمه الزهرا سلماس، با سخنرانی استاد رفیعی برگزار گردید.   گزارش تصویری:            

بازدیدها: ۱۲

برگزاری کلاس محوریت سبک زندگی اسلامی ویژه طلاب برادران و خواهران متاهل در حوزه علمیه خوهران فاطمه الزهرا سلماس، با سخنرانی استاد رفیعی برگزار گردید.

 

گزارش تصویری: