یکی از شاخصه های طلبه انقلابی تلاش و مجاهدت شبانه روزی برای یادگیری علوم پایه در حوزه است.

بازدیدها: ۱۳  

بازدیدها: ۱۳