سخن نگاشت:امروز وظیفه داریم از ولایت فقیه دفاع کنیم

بازدیدها: ۶مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه های علمیه: ۱۴۰۰ سال انتظار کشیدیم تا  ولایت_فقیه و  اسلام بر جامعه حکومت کند، در بین ۵۷ کشور اسلامی دنیا هیچ کدام حکومت اسلامی ندارند چه شیعه و چه سنی، امروز ما وظیفه داریم از ولایت فقیه دفاع کنیم و نظریه حکومت اسلامی ولایت فقیه را در […]

بازدیدها: ۶

مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه های علمیه: ۱۴۰۰ سال انتظار کشیدیم تا  ولایت_فقیه و  اسلام بر جامعه حکومت کند، در بین ۵۷ کشور اسلامی دنیا هیچ کدام حکومت اسلامی ندارند چه شیعه و چه سنی، امروز ما وظیفه داریم از ولایت فقیه دفاع کنیم و نظریه حکومت اسلامی ولایت فقیه را در جامع تبیین کنیم.