پنجمین جلسه کانون علمی ادبیات مدرسه علمیه امام خمینی ره ارومیه باحضور میهمان ویژه مدیریت محترم مدرسه حاج آقای رحیمی با موضوع شناخت کتب لغوی مشهور و نحوه مراجعه به کتب لغت برگزار گردید

Visits: 16

Visits: 16