جلسه شورای آموزش استان آذربایجان غربی با موضوع ظرفیت، نحوه و میزان پذیرش طلاب در سال ۹۸-۹۹ برگزار شد.

Visits: 24مدیر حوزه علمیه استان: رویکرد پذیرش و گزینش داوطلبین برای تحصیل در حوزه های علمیه استان باید بر محور کیفیت گرایی باشد و کمیت پذیرش طلبه بر اساس برنامه پنج ساله و مطابق با نیازها و آمایش سرزمینی صورت پذیرد.

Visits: 24

مدیر حوزه علمیه استان: رویکرد پذیرش و گزینش داوطلبین برای تحصیل در حوزه های علمیه استان باید بر محور کیفیت گرایی باشد و کمیت پذیرش طلبه بر اساس برنامه پنج ساله و مطابق با نیازها و آمایش سرزمینی صورت پذیرد.