برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان

بازدیدها: ۱۰برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان در حوزه علمیه امام خامنه ای (مد ظله العالی) شهرستان ارومیه

بازدیدها: ۱۰

برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان در حوزه علمیه امام خامنه ای (مد ظله العالی) شهرستان ارومیه