عکس نوشته| بیانات مدیر حوزه های علمیه آذربایجان غربی در مورد هفته وحدت

Views: 24مقصود از وحدت اسلامی شیعه و سنی، همبستگی مسلمانان و اتحاد پیروان مذاهب گوناگون با وجود اختلافات مذهبی، با محور قرار دادن مشترکات در مقابل دشمنان اسلام و بیگانگان است. سیاست استعمار سبب این اختلال شده است در حالیکه سیاست دینی مسلمین بر محور وحدت است.

Views: 24

مقصود از وحدت اسلامی شیعه و سنی، همبستگی مسلمانان و اتحاد پیروان مذاهب گوناگون با وجود اختلافات مذهبی، با محور قرار دادن مشترکات در مقابل دشمنان اسلام و بیگانگان است.

سیاست استعمار سبب این اختلال شده است در حالیکه سیاست دینی مسلمین بر محور وحدت است.