عکس نوشته| بیانات مدیر حوزه علمیه امام خامنه ای(مدظله العالی) ارومیه در مورد هفته بسیج

Views: 15بسیـج شجــره طیبــه اسـت. مثل کلمه طیبه کشجره طیبه توتی اکلها کل حین باذن ربها. نعمت بزرگ پروردگار است .قدرش را بدانیم.تقویتش نماییم. و در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و….از این نیروی عظیم غافل نباشیم.    

Views: 15

بسیـج شجــره طیبــه اسـت.

مثل کلمه طیبه کشجره طیبه توتی اکلها کل حین باذن ربها. نعمت بزرگ پروردگار است .قدرش را بدانیم.تقویتش نماییم. و در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و….از این نیروی عظیم غافل نباشیم.