مراسم قرائت حدیث شریف کساء در حوزه علمیه امام رضا علیه السلام میاندوآب

Visits: 36مراسم قرائت حدیث شریف کساء با حضور مدیر محترم و طلاب گرام ی در حوزه علمیه امام رضا علیه السلام میاندوآب برگزار شد.   گزارش تصویری:        

Visits: 36

مراسم قرائت حدیث شریف کساء با حضور مدیر محترم و طلاب گرام ی در حوزه علمیه امام رضا علیه السلام میاندوآب برگزار شد.

 

گزارش تصویری: