جلسه کانون علمی فقه اصول با حضور استاد هدایی پور و مدیریت محترم مدرسه علمیه امام رضا (علیه السلام) میاندوآب برگزار شد.

بازدیدها: ۲۳

بازدیدها: ۲۳