مراسم بزرگداشت روز معلم و تجلیل از اساتید

بازدیدها: ۱۵مراسم بزرگداشت روز معلم و تجلیل از اساتید حوزه علمیه امام خامنه ای (مد ظله العالی)

بازدیدها: ۱۵

مراسم بزرگداشت روز معلم و تجلیل از اساتید حوزه علمیه امام خامنه ای (مد ظله العالی)