همزمان با ایام فاطمیه

تصاویر/ برپایی ایستگاه صلواتی توسط مدرسه علمیه امام خمینی(ره) ارومیه

بازدیدها: ۱۳

بازدیدها: ۱۳