فرم ثبت نام متقاضیان طرح امین

اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.

آیا قبلا هم در طرح امین ثبت نام داشتید؟

به ترتیب اولویت سومین مدرسه ای که متقاضی حضور هستید را نام ببرید(ذکر ناحیه و نام مدرسه الزامی است)

فارغ التحصیل حوزه علمیه خواهران یا جامعه الزهرا سلام الله علیها؟(گزینه ویژه خواهران )

نام آخرین مدرسه ای که فعالیت تبلیغی داشته اید؟(تاریخ و عنوان فعالیت)

آیا در مسجد محل، فعالیت تبلیغی دارید؟(نام و آدرس مسجد)

چند سال سابقه تبلیغ دانش آموزی در مدارس را دارید؟ کدام مدارس؟

چه دوره های تخصصی در زمینه تبیلغ دانش آموزی گذرانده اید؟

در چه زمینه ای تخصص و مهارت کافی دارید؟

در کدام طرح دانش آموزی در مدارس قبلا حضور داشته اید؟(امین، شمیم، تربیت محور...)چه سالی؟